(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena bipolarnosć:

bipolarnosć: [JencP1] [Serbs6] [Voelk2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity