(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena bajkowy:

bajkowy: [BartC8] [Breza12] [Citan1] [JencH1] [JencP1] [Krawc1] [Letop1] [Loren2] [Nowak3] [Plomj3] [Prino1] [Rozhl10] [Rozhl1] [Rozhl7] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2005] [SN2006] [SN2008] [SN2011] [SN2012] [SN2014] [Serbs5] [Serbs7] [Serbs8] [Wotro1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity