(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena awtochtony:

awtochtony: [JencH1] [Rozhl12] [Rozhl4] [Rozhl8] [SN20013] [SN20018] [SN2006] [SN2009]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity