(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena asociěrować:

asociěrować: [JencH1] [Letop6] [Rozhl11] [Rozhl9] [SN20012] [Stone1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity