(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena asimilować:

asimilować: [JencH1] [Letop3] [Rozhl1] [Rozhl5] [SN20010] [SN2014] [Stone1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity