(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena aritmetikar:

aritmetikar: [Voelk2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity