(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena aritmetika:

äritmetika: [Prino1]
aritmetika: [JencH1] [SN20010] [Stone1] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity