(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena angažowanje:

angažowanje: [CyzJa2] [CyzJa3] [JencH1] [Katol3] [Nowyb1] [Rozhl1] [Rozhl3] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [SN20010] [SN20012] [SN20013] [SN20015] [SN20016] [SN20019] [SN20020] [SN2003] [SN2004] [SN2006] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2014] [Worna1] [Zejle2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity