(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena aktiwizować:

aktiwizować: [JencH1] [Rozhl10] [Rozhl12] [Rozhl4] [Rozhl7] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN2006] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2013] [SN2014] [Serbs3] [Stone1] [Zejle2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity