(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena adsorbować:

adsorbować: [JencH1] [Termi2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity