(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena abrewiatura:

abrewiatura: [JencH1] [Stone1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity