(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Warnočanski:

warnočanski: [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20020] [SN2003] [SN2012]
warnoćanski: [Grojl2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity