(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Hanalora:

hana-lora: [Rozhl2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity