(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Ghanačan:

ghanačan: [JencP1] [SN2012] [Voelk2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity