(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Dunaj:

dunaj: [Brank3] [Breza6] [Hajdu1] [Nowak3] [Pomoc1] [Recus2] [Rozhl6] [Rozhl8] [SN20019] [SN2001] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2012] [Stawi1] [Terra1] [Terra2] [Terra3] [Terra4] [Voelk2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity