(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Brnjanski:

brnjanski: [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl7] [Rozhl9] [SN20010] [SN20017] [SN20020] [SN2005] [SN2008] [SN2009] [SN2011]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity