(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Aron:

arón: [Rozhl7]
aron: [Plomj1] [Plomj3] [SN20010] [SN20015] [SN20019] [SN20020] [SN2005] [SN2006] [SN2007]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity