(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Arno:

ärno: [Dzeca1]
arno: [BartC12] [Dzeca1] [Rozhl2] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl9] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20018] [SN2001] [SN2003] [SN2007] [SN2008] [SN2014] [Wotro1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity