(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Arne:

arne: [Rozhl4] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20017] [SN20018] [SN2002] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity