(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Antonij:

antonij: [Katol3] [SN20018] [Wosad1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity