(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Anton:

änton: [Ludow1] [Rozhl2]
anton: [BartC14] [Brank1] [Brank2] [Breza11] [Breza8] [CyzJa3] [Fijal1] [Grojl2] [JencR1] [Jiras1] [Katol1] [Katol2] [Katol4] [Krasz1] [Krawc1] [Letop13] [Letop16] [Letop4] [Ludow1] [MjenR1] [Mlynk3] [Nawka1] [Nawka3] [Nowyb1] [Plomj1] [Plomj2] [Plomj3] [Prino1] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs1] [Serbs3] [Serbs6] [Sretr3] [Sretr4] [Stawi1] [Walda1] [Wicaz1] [Wosad1] [Wotro1] [Zejle2] [Zejle6] [Zlaby1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity