(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Anka:

änka: [Brank2] [Rozhl2] [SN20012] [SN20017] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006]
anka: [Breza5] [Dzeca1] [Hrono1] [MjenR1] [Rozhl12] [Rozhl2] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20013] [SN20016] [SN20019] [SN20020] [SN2002] [SN2005] [SN2006] [SN2008] [SN2012] [SN2014] [Slown1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity