(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Anja:

anja: [Budar3] [Citan1] [Cyblo1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [KochJ10] [Krawc4] [Kubas3] [Kubas5] [Letop13] [Letop3] [Letop9] [Mojas1] [Plomj1] [Plomj2] [Plomj3] [Recus1] [Recus2] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl12] [Rozhl2] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs1] [Serbs2] [Serbs5] [Serbs6] [Serbs7] [Terra4] [Wotro1] [Zlaby1]
änja: [Kubas3]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity