(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Angelo:

angelo: [Breza2] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [Rozhl10] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20016] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2007] [SN2011] [SN2012] [SN2014]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity