(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Angelika:

angelika: [Breza5] [CyzJa1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [Letop15] [Mlynk2] [Recus1] [Rozhl11] [Rozhl2] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs1] [Serbs5] [Sretr2] [Zataj1]
ängelika: [SN2011]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity