(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Aneta:

aneta: [Budar1] [Katol4] [SN20012] [SN20013] [SN2008]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity