(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Andi:

andi: [Rozhl3]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity