(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Anastazija:

anastazija: [SN20010] [SN20011] [SN2011] [SN2014] [Wosad1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity