(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Anamarja:

anamarja: [SN20014] [SN20016] [SN20017] [SN2008] [SN2013]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity