(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Analiza:

analiza: [JencR1] [Katol2] [Rozhl3] [SN20013] [SN20020]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity