(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Ambrozij:

ambrozij: [Worna4]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity