(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Amanda:

amanda: [Breza2] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [SN20010] [Serbs3]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity