(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Amalija:

amalija: [Breza11] [SN2009] [Sretr1] [Verne1] [Wosad1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity