(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Amalia:

ämalia: [SN2005]
amalia: [SN2007] [Zejle8]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity