(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Almir:

almir: [SN20020] [SN2013]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity