(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Alma:

alma: [Brank2] [Brank3] [Breza4] [Breza5] [Breza6] [Breza9] [Cerny1] [CyzJa2] [JencH1] [Katol3] [Katol4] [Rozhl10] [Rozhl12] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20018] [SN20020] [SN2003] [SN2006] [SN2012] [SN2014] [Serbs2] [Terra3]
älma: [Katol2] [SN2004]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity