(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Alina:

alina: [Katol2] [Plomj2] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20015] [SN20020] [SN2004] [SN2005] [SN2007] [SN2008] [SN2013] [Serbs5] [Serbs6]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity