(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Alfred:

alfred: [Brank1] [Brank2] [Brank3] [Budar3] [CyzJa1] [CyzJa3] [Domiz1] [JencR1] [Katol3] [Katol4] [Krawc2] [Letop13] [Letop16] [Letop3] [Letop6] [Malin1] [MicAc1] [Nowyb1] [Plomj1] [Plomj2] [Prino1] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl12] [Rozhl1] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs2] [Serbs7] [Stawi1] [Terra1] [Terra4] [Walda1] [Wosad1] [Wotro1] [Zataj1]
älfred: [Rozhl11] [SN20011]
a[lfred: [Serbs7]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity