(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Albin:

albin: [Hrono1] [JencR1] [Letop7] [Nowyb1] [Prino1] [Rozhl4] [Rozhl6] [Rozhl9] [SN20011] [SN20012] [SN2002] [SN2005] [SN2006] [SN2008] [SN2012] [Wosad1] [Zejle8]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity