(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Albert:

albert: [BartC14] [BartC5] [Brank2] [CyzJa2] [Grojl1] [Grojl2] [JencR1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [KochJ13] [Kubas1] [Letop8] [Ludow1] [MicAc1] [Mlynk2] [Nowyb1] [Plomj2] [Plomj3] [Prino1] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs10] [Serbs2] [Serbs4] [Serbs5] [Serbs6] [Sretr4] [Terra6] [Treit1] [Verne1] [Wawri1] [Wjela3] [Wjela4] [Wjela5] [Worna1] [Wosad1] [Wuhla1] [Zejle8]
älbert: [SN20012] [SN2007] [SN2012]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity