(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Agneta:

agneta: [Rozhl4] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN20020] [SN2003] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [Serbs7]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity