(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Adriana:

adriana: [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [Prino1] [SN20012] [SN20013] [SN20016] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2012] [Terra1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity