(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Adrian:

ädrian: [SN2003]
adrian: [Breza8] [Plomj1] [Plomj2] [Plomj3] [SN20014] [SN20015] [SN2001] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2011] [SN2013]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity