(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Adolf:

adołf: [Krawc4]
ädolf: [Katol1] [Letop16] [Letop5] [Rozhl10] [Rozhl1] [Rozhl2] [SN20015] [SN2001] [SN2002] [SN2006]
adolf: [BartC13] [BartC14] [BartC2] [BartC3] [BartC4] [BartC5] [BartC6] [BartC9] [Brank1] [Brank2] [Brank3] [Breza4] [Cerny1] [CyzJa2] [CyzJa3] [Dzeca1] [Grojl4] [Hrono1] [JencR1] [Katol1] [Katol2] [Katol4] [KolaC1] [Krasz1] [Krawc4] [Letop11] [Letop1] [Letop5] [Letop7] [MjenR1] [Mlynk2] [Mlynk3] [Nawka2] [Nawka3] [Nowyb1] [Recus1] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2009] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs2] [Serbs4] [Serbs8] [Sretr1] [Sretr2] [Sretr3] [Sretr4] [Stawi1] [Walda1] [Walda2] [Wicaz1] [Widzu1] [Wjela4] [Wosad1] [Zataj1] [Zejle2] [Zejle8]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity