(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Adalbert:

adalbert: [Rozhl9] [SN20013] [SN20019] [SN2005] [SN2013] [Termi8]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity