(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Achim:

ächim: [MicAc1] [Solta2]
achim: [Brank1] [Brank2] [Citan2] [JencR1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [Krawc2] [Kubas6] [Letop13] [MicAc1] [Mlynk2] [Mojas1] [Nawka2] [Nowyz1] [Plomj1] [Plomj2] [Plomj3] [Recus1] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl12] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Scenj1] [Serbs2] [Solta2] [Terra2] [Terra3] [Terra4] [Terra5] [Voelk2] [Wotro1] [Zataj1] [Zejle2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity