(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Absalom:

absalom: [Jiras1] [Stary1]
abšalom: [Katol2] [Stary1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity