(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Abraham:

abraham: [Bjedr1] [Breza6] [Budar4] [Dzeca1] [Grojl4] [JencH1] [JencR1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [Kubas7] [Letop11] [Letop3] [Marks1] [Nowyb1] [Nowyz1] [Recus2] [Rozhl11] [Rozhl1] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2012] [Scenj1] [Serbs10] [Serbs1] [Stary1] [Stary2] [Termi8] [Terra6] [Walda1] [Walda2] [Wicaz1] [Wosad1] [Zejle7] [Zejle8]
äbraham: [SN20010] [SN20015]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity