(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Abel:

äbel: [Prino1]
abel: [Katol2] [Katol3] [Marks1] [Nawka2] [Nowyz1] [SN20013] [SN2007] [Serbs10] [Stary1] [Wosad1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity