(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena žonomaj:

žonomaj: [BartC12] [Breza2] [Breza5] [Grojl2] [JencP1] [Katol1] [Katol2] [KochJ3] [KolaC1] [Krawc1] [Krawc2] [Krawc4] [Krawz1] [Kubas3] [Kubas4] [Kubas5] [Kubas7] [Kubas9] [MicAc1] [Mlynk2] [Mlynk3] [Nawka1] [Nowyz1] [Rozhl9] [SN20010] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2012] [SenJu1] [Slode1] [Solta2] [Stary1] [Wjela5] [Worna5]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity